Zpět do kalendáře
Sep
29
Konference Farmaceutická strategie pro Evropu – implementace, úspěchy, výzvy
Od AIFP

Cílem konference je poskytnout ucelený pohled na přípravu nové farmaceutické legislativy a revizi stávajících předpisů, včetně vize českého předsednictví a závazku průmyslu.

V rámci diskuse se zaměříme zejména na následující témata: Nová farmaceutická legislativa EU:

  • Vize budoucího vývoje Postoj českého předsednictví k vývoji nové farmaceutické legislativě
  • Evropská agentura pro léčivé přípravky a její budoucí role
  • Role inovativního průmyslu v procesu vedoucím k nové farmaceutické legislativě
  • Inovativní přístupy k hodnocení nových technologií
  • Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví a jeho význam pro poskytování nových technologií pacientům v EU

Konference se zúčastní zejména zástupci českých a unijních úřadů působících v oblasti zdraví a farmacie (mj. Ministerstva zdravotnictví ČR a Evropské komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv), pacientských organizací, lokálního i evropského inovativního farmaceutického průmyslu, zdravotničtí pracovníci a další partneři.

Více informací naleznete zde.

Datum
29 September, 2022 - 30 September, 2022
Čas
19:00 - 13:00
Místo
Brusel
16 Avenue Palmerston Rue Caroly 15, Brussels
Bruxelles, Belgie