Back to the calendar
Mar
10
Open Min(e)d – International Speakers Tour 2019

—– SCROLL DOWN FOR ENGLISH —–

Ook dit jaar staat de maand maart bij CATAPA in teken van de internationale sprekerstour Open Min(e)d. Gastsprekers uit Chili, Bolivia en de Filipijnen zullen een week lang universiteiten en hogescholen in heel Vlaanderen een bezoekje brengen en er hun verhaal vertellen. Ze zullen ook te zien zijn op enkele evenementen van het Belmundo-festival in Gent. Dit met als doel om meer bewustzijn te creëren rond de impact van ontginning gerelateerd aan de ICT-productieketen en de gevolgen ervan op gemeenschappen aan de andere kant van de wereld.

Onze gastspreeksters:

NORMA LUZA AMPIS & MARICRES PAQUERA PARAGAN
Dit jaar verwelkomen we niet enkel sprekers uit Latijns-Amerika maar ook uit de Filippijnen. Op Mindanao, een zuidelijk eiland van de Filippijnen, breidt de buitenlandse extractieve industrie immers steeds verder uit. Onze gastsprekers, Maricres Paquera Paragan en Norma Luza Ampis vertegenwoordigen er het verzet van de inheemse bevolking tegen mijnbouw in de Caraga regio. Maricres voert actie rond mensenrechten en is leerkracht in het alternatieve opleidingscentrum ALCADEV, een school die inheemse jongeren relevante kennis over hun ancestrale land aanleert en hun leiderschapscapaciteiten versterkt. Die zijn belangrijk voor hun strijd tegen multinationale mijnbouwbedrijven. Tegelijkertijd werkt ze als projectmedewerker op het Food Security Project van de Belgische vzw Solidagro. Norma strijd ook voor de (land)rechten van de inheemse bevolking in Mindanao. Ze is directeur van Tribal Filipino Program dat gericht is op de verbetering van de sociale en economische situatie van de inheemse bevolking van Surigao del Sur.

RUTH VILHES TORREJÓN
Ruth Vilches Torrejón ijvert voor de rechten van de Boliviaanse Uru gemeenschap die getroffen wordt door de impact van de mijnbouwindustrie en klimaatverandering. De gemeenschap bestaat grotendeels uit vissers en boeren die door het watertekort ten gevolge van de uitdroging van het Poopó meer gedwongen worden om te verhuizen naar de stad. De gemeenschap wordt echter steeds meer en meer bewust van hun rechten en met de hulp van verschillende NGO’s beginnen de Uru’s te strijden voor hun grond. Ruth werkt bij een van die NGO’s, CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos – Ecological Center and Andean Villages). Zij bieden de gemeenschappen technische steun en verrichten lobbywerk op regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Ruth zal dus, vanuit het perspectief van de Uru gemeenschap, een inkijk verschaffen in de gevolgen van de schadelijke mijnbouwactiviteiten in de Boliviaanse Altiplano.

MARCELA MELLA ORTIZ
Mella Ortiz is de voorzitster en woordvoerster van de No Alto Maipo campagne. Wanneer in 2007 het stroomgebied van de Maipo rivier bedreigd werd door het Alto Maipo Hydropower Project (PHAM), stond zij op als leider van het verzet. Het project, een samenwerking tussen de Chileense mijnbouwbedrijven AES Gener S.A. en Antofagasta, dient om elektriciteit te genereren voor de Los Pelambres kopermijn, de 5de grootste van de wereld. Het PHAM bedreigt echter de watervoorraad van meer dan 7 miljoen mensen en van de onmisbare fauna en flora die eveneens van het water afhankelijk zijn. Marcela is de inspirerende vertegenwoordigster van Chili’s strijd tegen de extractieve industrie , een strijd voor het recht op water en het recht op leven.

Op de volgende evenementen kunt u hen ontmoeten:

ZONDAG 10.03
09:30-12:30 | Ruth @Ontbijt met een Rebel | ES (NL Tolken)

MAANDAG 11.03
09:00-10:30 | Marcela @KU Leuven (Heverlee) | ES (EN Tolken)
The Hydro electrical Project: conflicts in Alto Maipo, Chile.

09:30-11:30| Ruth @ Arteveldehogeschool Gent | ES (NL Tolken)
Extractivisme in Bolivia: een complex (inter)nationaal belangenconflict.

11:30-14:15 | Maricres & Norma @ UGent | EN
Extractive industries and human rights violations in the Philippines – the resistance of indigenous communities.

13:00-16:00 | Marcela @ UGent | ES (NL Tolken)
Het Hydro-elektrisch Project in Alto Mailpo, Chili: het resultaat van privatisering in de context van neoliberalisme.

13:00-16:00 | Ruth @ UGent | ES (EN Tolken)
Extractivism in Bolivia: a complex (inter)national conflict of interest

15:30-17:30| Maricres&Norma @KU Leuven (Campus Brussel) | EN
Extractivism in the Philippines – What are the responsibilities of mining industries and the government?

DINSDAG 12.03
8:15-10:15 | Maricres @ UAntwerpen |EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines

10:00–12:00 | Norma @ ICT Symposium, Brussel | EN
Challenging the ICT supply chain: from mining to procurement

18:00–20:00 | Marcela @ HoGent | ES (NL Tolken)
Het Hydro-elektrisch Project: conflicten in Alto Maipo, Chili

20:00-22:00 | Ruth @ Cinema Belmundo, Gent | ES (NL Tolken)
Film: Samuel in the Clouds

WOENSDAG 13.03
10:30-12:30 | Ruth @ Arteveldehogeschool, Gent | ES (NL Tolken)
Extractivisme in Bolivia: een complex (inter)nationaal belangenconflict

20:00 | Ruth & Marcela @ UAntwerpen | ES
Mesa Redonda

DONDERDAG 14.03
09:00-11:00 | Norma & Maricres @ KU Leuven | EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines.

14:00-16:00 | Marcela @ KU Leuven | ES (EN Tolken)
Effects of the Hydro electrical Project in Alto Maipo, Chile

17:30-19:30 | Norma&Maricres @KU Leuven (campus Brussel) | EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines – the responsibility of mining industries and the government.

19:30-22:00 | Ruth @ Mondiaal Café, Gent | ES (NL Tolken)
Water & grond: oorzaken van migratie

VRIJDAG 15.03
12:30-13:50 | Ruth @ UAntwerpen | ES
Extractivismo en Bolivia: cómo afectan las comunidades locales?

14:30-17:15 | Marcela @ UGent | ES (NL Tolken)
Sociaal-ecologisch conflict in Alto Maipo, Chili

______________________________________________________

Our annual international speakers tour Open Min(e)d is coming up again! In the month March four guest speakers from Chile, Bolivia and the Philippines will be for one week long touring throughout Flanders and Brussels and will visit universities and colleges to share their story. They will also be present at some events of the Belmundo-festival in Ghent. They do all this effort to raise awareness on the impact of mining related to the ICT-supply chain and its consequences on communities on the other side of the world.

Our guest speakers:

NORMA LUZA AMPIS & MARICRES PAQUERA PARAGAN
This year, CATAPA does not only welcome Latin-American speakers but also two speakers from the Philippines. The mining industry keeps expanding on Mindanao, a Southern island of the Philippines, and keeps exploiting the ancestral lands of indigenous communities while the communities have to face constant military presence and attacks. During their lectures, our guest speakers Maricres Paquera Paragan and Norma Luza Ampis will explain the current situation in Mindanao and will focus on the resistance of the indigenous communities against the mining industry. Maricres has extensive experience in working on campaigns and actions on protecting human rights. Currently, she works for ALCADEV, Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development in Surigao del Sur as officer-in-charge and also as a teacher. ALCADEV is a school where the indigenous youth can gain relevant knowledge about leadership and agro-ecology which will be extremely important for their future position as social leaders in their community. Norma also fights for the rights of the indigenous communities in the Caraga region. She is the Executive Director of the Tribal Filipino Program in Surigao del Sur (TRIFPSS). This program aims to improve the social and economic situation of indigenous communities by empowering and supporting them.

RUTH VILCHES TORREJÓN
Ruth Vilches Torrejón fights for the rights of the Uru community in Bolivia, which is directly affected by the impact of the mining industry and climate change. The community consists mostly of fishers and farmers who are forced to leave their land and move to cities due to the insufficient water supply after the desiccation of the Poopó lake. However, the community is becoming more and more conscious about their rights and with the help of different NGOs the Uru people began to fight for their lands. Ruth works also for such the NGO CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos – Ecological Center and Andean Villages). They provide communities with technical support and do lobby work on regional, national and even on international level. Ruth represents, therefore, the perspective of the Uru community on the harmful mining activities in the Bolivian Altiplano.

MARCELA MELLA ORTIZ
Marcela Mella Ortiz is the Chilean chairwoman and spokeswoman of the Citizen Coordination No Alto Maipo campaign. In 2007, Marcela became a leading activist when the Maipo river basin came under threat. Why? The national mining companies AES Gener S.A. and Antofagasta began the Alto Maipo Hydropower Project (PHAM) to generate electricity for Los Pelambres copper mine, the 5th largest in the world. The PHAM threatens the water supply for more than 7 million people and the indispensable ecological life which depends upon it. Marcela is a powerful and inspiring voice in Chile’s all-too-common struggle against the extractive industry for the right to water and environment.

Join them at one of these activities:

SUNDAY 10.03
09:30-12:30 | Ruth @Ontbijt met een Rebel | ES (NL Interpret)

MONDAY 11.03
09:00-10:30 | Marcela @KU Leuven (Heverlee) | ES (EN Interpret)
The Hydro electrical Project: conflicts in Alto Maipo, Chile.

09:30-11:30| Ruth @ Arteveldehogeschool Gent | ES (NL Interpret)
Extractivisme in Bolivia: een complex (inter)nationaal belangenconflict.

11:30-14:15 | Maricres & Norma @ UGent | EN
Extractive industries and human rights violations in the Philippines – the resistance of indigenous communities.

13:00-16:00 | Marcela @ UGent | ES (NL Interpret)
Het Hydro-elektrisch Project in Alto Mailpo, Chili: het resultaat van privatisering in de context van neoliberalisme.

13:00-16:00 | Ruth @ UGent | ES (EN Interpret)
Extractivism in Bolivia: a complex (inter)national conflict of interest

15:30-17:30| Maricres&Norma @KU Leuven (Campus Brussel) | EN
Extractivism in the Philippines – What are the responsibilities of mining industries and the government?

TUESDAY 12.03
8:15-10:15 | Maricres @ UAntwerpen |EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines

10:00–12:00 | Norma @ ICT Symposium, Brussel | EN
Challenging the ICT supply chain: from mining to procurement

18:00–20:00 | Marcela @ HoGent | ES (NL Interpret)
Het Hydro-elektrisch Project: conflicten in Alto Maipo, Chili

20:00-22:00 | Ruth @ Cinema Belmundo, Gent | ES (NL Interpret)
Film: Samuel in the Clouds

WEDNESDAY 13.03
10:30-12:30 | Ruth @ Arteveldehogeschool, Gent | ES (NL Interpret)
Extractivisme in Bolivia: een complex (inter)nationaal belangenconflict

20:00 | Ruth & Marcela @ UAntwerpen | ES
Mesa Redonda

THURSDAY 14.03
09:00-11:00 | Norma & Maricres @ KU Leuven | EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines.

14:00-16:00 | Marcela @ KU Leuven | ES (EN Interpret)
Effects of the Hydro electrical Project in Alto Maipo, Chile

17:30-19:30 | Norma&Maricres @KU Leuven (campus Brussel) | EN
The impact of mining on indigenous communities in the Philippines – the responsibility of mining industries and the government.

19:30-22:00 | Ruth @ Mondiaal Café, Gent | ES (NL Interpret)
Water & grond: oorzaken van migratie

FRIDAY 15.03
12:30-13:50 | Ruth @ UAntwerpen | ES
Extractivismo en Bolivia: cómo afectan las comunidades locales?

14:30-17:15 | Marcela @ UGent | ES (NL Interpret)
Sociaal-ecologisch conflict in Alto Maipo, Chili

Date
March 10 - March 16
Time
9:30am - 7:00pm