Mon, August 15
Aug
15
Mon
Westhelp Tutoring
Aug 15 @ 4:00pm
Education Committee
Aug 15 @ 7:00pm
Aug
16
Tue
Westhelp Tutoring
Aug 16 @ 4:00pm
C- Level Meeting
Aug 16 @ 9:00pm
Aug
17
Wed
Westhelp Tutoring
Aug 17 @ 4:00pm
Community Health Committee
Aug 17 @ 7:00pm
Aug
18
Thu
Westhelp Tutoring
Aug 18 @ 4:00pm
Youth Empowerment Committee
Aug 18 @ 7:00pm
Aug
22
Mon
Westhelp Tutoring
Aug 22 @ 4:00pm
Education Committee
Aug 22 @ 7:00pm
Aug
23
Tue
Westhelp Tutoring
Aug 23 @ 4:00pm
C- Level Meeting
Aug 23 @ 9:00pm
Aug
24
Wed
Westhelp Tutoring
Aug 24 @ 4:00pm
Community Health Committee
Aug 24 @ 7:00pm
Aug
25
Thu
Westhelp Tutoring
Aug 25 @ 4:00pm
Youth Empowerment Committee
Aug 25 @ 7:00pm
Aug
29
Mon
Westhelp Tutoring
Aug 29 @ 4:00pm
Education Committee
Aug 29 @ 7:00pm
Aug
30
Tue
Westhelp Tutoring
Aug 30 @ 4:00pm
C- Level Meeting
Aug 30 @ 9:00pm
Aug
31
Wed
Westhelp Tutoring
Aug 31 @ 4:00pm
Community Health Committee
Aug 31 @ 7:00pm
Sep
1
Thu
Westhelp Tutoring
Sep 1 @ 4:00pm
Youth Empowerment Committee
Sep 1 @ 7:00pm
Sep
5
Mon
Westhelp Tutoring
Sep 5 @ 4:00pm
Education Committee
Sep 5 @ 7:00pm
Sep
6
Tue
Westhelp Tutoring
Sep 6 @ 4:00pm
C- Level Meeting
Sep 6 @ 9:00pm
Sep
7
Wed
Westhelp Tutoring
Sep 7 @ 4:00pm
Community Health Committee
Sep 7 @ 7:00pm